logo  
Centrum
Pomocy

Ewidencja VAT

Sprzedaż według Ustawy o podatku od towarów i usług oznacza odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Zgodnie bowiem z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
Polski podatnik, który dokonał zakupu usług od zagranicznego podatnika lecz posiada siedzibę swojej firmy w Polsce zobowiązany jest do opodatkowania takiej transakcji w Polsce (zgodnie z art. 28b ustawy o VAT) Import usług z art.28b należy wykazać zarówno po stronie podatku należnego jak i po stronie podatku naliczonego.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego kraju zaliczonego do państw UE. Dostawa ta musi odbywać się na rzecz podmiotu posiadającego ważny numer VAT UE, czyli numer identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzony dwuliterowym kodem kraju rejestracji.
Sprawdzanie księgowań to narzędzie dla np. głównych księgowych będące alternatywą do sprawdzania księgowań w formie papierowych wydruków, ponieważ wszystkie potrzebne informacje znajdują się na ekranie.
Pobieranie danych z GUS lub VIES pozwala importować w szybki sposób dane o kontrahencie.
Po zaksięgowaniu dokumentów zakupu a przed wysyłką pliku JPK jest możliwość zweryfikowania statusu czynnych podatników VAT.
Od 1 października 2020 r. został całkowicie zniesiony obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K. W przypadku jednak, gdy urząd skarbowy zażąda złożenia korekty deklaracji potwierdzającej rozliczenie podatku VAT za okres sprzed października 2020 roku, należy złożyć ją na formularzu, na jakim deklaracja została złożona po raz pierwszy.
Wzorce VAT

clock11-05-2023

W celu ułatwienia pracy z programami księgowymi DGCS System można stworzyć słowniki wzorców VAT wszystkich transakcji, które podczas księgowania przyspieszą i zautomatyzują pracę na zakładce VAT a także wyeliminuje pomyłki użytkownika.
W przypadku świadczenia usług poza terytorium RP art. 100 ust. 1 pkt 4 o VAT należy również pamiętać o wykazaniu takich usług w deklaracji podsumowującej VAT UE.
Podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, mają obowiązek składać deklarację VAT-UE. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji VAT-UE należy dokonać korekty poprzez złożenie deklaracji VAT-UEK.
Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz podatnika z innego kraju, to usługi te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.