icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Produkcja DGCS System


Najważniejsze możliwości:

 • Wytwarzanie nowych wyrobów
 • Zmiana receptury gotowych produktów
 • Dekompletacja
 • Raportowanie

Cena netto: 1 990,00 zł 1 592,00 zł

Produkcja DGCS System

Produkcja DGCS System to program przeznaczony do wspierania procesu wytwarzania nowych wyrobów zgodnie z określoną recepturą. Daje możliwość definicji nowych produktów, zmiany receptury wyrobów gotowych oraz usunięcia zbędnych. Pozwala również na wykonywanie dekompletacji wytworzonego wyrobu.
Przeznaczony jest dla firm produkcyjnych i handlowych o różnym profilu działalności.
Integracja z programem magazynowym Magazyn DGCS System pozwala na zarządzanie pełną gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie.

 

 • sprawne i szybkie wytwarzanie nowych wyrobów zgodnie z pewną recepturą,
 • definicja nowych wyrobów,
 • zmiana receptury wyrobów gotowych,
 • możliwość usunięcia zbędnych wyrobów,
 • dekompletacja, czyli demontaż wytworzonego wyrobu: w przypadku dekompletacji można określić na co produkt zostaje zdekompletowany i określić proporcje (w procentach) rozkładu kosztów,
 • możliwość przeglądu katalogu wyrobów jako „drzewo wyrobu”, co daje lepszy obraz struktury bardziej skomplikowanych produktów,
 • kontrola wytwarzania wyrobu – w przypadku gdy wykonanie wyrobu nie jest możliwe ze względu na brak koniecznego składnika magazynie operacja wytwarzania zostaje zatrzymana; akcja zostaje wznowiona i wykonana gdy na magazyn zostanie wprowadzona odpowiednia ilość składników. Elementy wyrobu zostają w odpowiedniej ilości zdjęte ze stanu magazynowego dokumentem RW, a wyrób w żądanej ilości zostaje dodany do magazynu dokumentem PW,
 • funkcja łączenia dokumentów - wszystkie dokumenty produkcji system wiąże ze sobą; usunięcie dokumentu produkcji usuwa związane z nim dokumenty magazynowe,
 • możliwość generowania raportów: wytwarzania, zużycia czy wykorzystania wyrobów.

Wymagania systemowe

 

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Produkcja DGCS System - 1 firma / 3 stanowiska / Magazyn 1 990,00 zł 1 592,00 zł 2 447,70 zł 1 958,16 zł basket
Produkcja DGCS System - kolejne stanowisko 390,00 zł 312,00 zł 479,70 zł 383,76 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Produkcja DGCS System 1 firma/ 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 21.00 790,00 zł 971,70 zł basket
Produkcja DGCS System - 1 firma/ 3 stanowiska (aktualizacja): przedłużenie nieaktualnego abonamentu 890,00 zł 1 094,70 zł basket
Produkcja DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja) 200,00 zł 246,00 zł basket