icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Środki Trwałe DGCS System


Najważniejsze możliwości:

 • Ewidencja środków trwałych
 • Raporty amortyzacji, planowanie
 • Słownik KŚT ze stawkami
 • Pełna dokumentacja amortyzacji

Cena netto: 280,00 zł

Środki Trwałe DGCS System

Środki Trwałe DGCS System to profesjonalny program do obsługi ewidencji środków trwałych oraz dokonywania operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych w firmach o dowolnym profilu działalności oraz w biurach rachunkowych. Posiada zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania.

 

WYBRANE MOŻLIWOŚCI

 • przejrzyste prowadzenie kartoteki środków trwałych,przyspieszający pracę, wbudowany słownik KŚT wraz z podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi,

 • rozbudowana funkcjonalność pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i bilansowej),

 • szerokie możliwości zastosowania oprogramowania, dzięki m.in. wprowadzeniu środków trwałych będących w trakcie amortyzacji w celu kontynuowania odpisów amortyzacyjnych przy użyciu oprogramowania DGCS System Środki Trwałe,

 • intuicyjne porządkowanie środków trwałych na co pozwala automatyczne nadawanie środkom trwałym liczb porządkowych,

 • dokonywanie na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych).

 • rozbudowana funkcjonalność wprowadzania i kontrolowania nakładów ponoszonych na różne projekty inwestycyjne (środki trwałe w budowie). Przy bieżącym korzystaniu z tej opcji istnieje możliwość zamknięcia danej inwestycji w programie i automatyczne przeniesienie jej do kartoteki środków trwałych,

 • zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania. Raporty mogą być sporządzane na wybrany dzień w przeszłości czy też przyszłości, uwzględniając również środki trwałe jakie jednostka posiadała na wybrany przez użytkownika programu dzień. Umożliwia to np. łatwe prognozowanie jaki jednostka będzie ponosiła koszt z tytułu amortyzacji w przyszłości – może to być przydatne dla planowania. Dzięki tej funkcji możliwe jest też sporządzanie historycznych raportów.Większość raportów grupuje środki trwałe wg danej grupy KŚT (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). W wybranych raportach środki trwałe grupowane są także wg rodzaju KŚT (czyli na trzyznakowym poziomie KŚT). Umożliwia m.in.: o sporządzenie wykazu środków trwałych wg wartości księgowych oraz wartości podatkowych, o sporządzenie raportu z dokonanych jednorazowych odpisów de minimis (ułatwia to kontrolowanie limitu rocznego amortyzacji jednorazowej), o sporządzenia raportów z dokonanych przyjęć do używania, likwidacji, ulepszeń środków trwałych za dany okres, o sporządzenie typowych dokumentów dot. operacji na środkach trwałych (OT, LT, zmiana wartości), o sporządzanie planu amortyzacji (w dwóch układach), o sporządzenie spisu z natury środków trwałych na arkuszu wydrukowanym z programu.

 • Sporządzając wybrane raporty można korzystać z funkcji filtrowania środków trwałych wg określonych kryteriów: o wydruk wszystkich środków trwałych znajdujących się w kartotece, o wydruk środków trwałych będących w trakcie amortyzacji, o wydruk zamortyzowanych środków trwałych, o wydruk zlikwidowanych środków trwałych, o wydruk „aktywnych” środków trwałych (tj. zamortyzowanych oraz będących w trakcie amortyzacji). Filtrowanie umożliwia łatwe uzgodnienie stanu sald kont księgowych z ewidencją środków trwałych czy też sporządzenie właściwego raportu dla np. banku.
   

Wymagania systemowe

 • procesor: 1.5 GHz;
 • pamięć RAM: 2 GB;
 • min. rozdzielczość ekranu: 1024×768 pkt;
 • wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych);
 • system operacyjny: Windows 7, 8, 10, 11, Linux, macOS (od wersji 10.13 – High Sierra) lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy;
 • serwer bazy danych Firebird w wersji 3.0.x.

 

Wersje instalacyjne:

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
bez limitu środków trwałych / 1 firma / 1 stanowisko 280,00 zł 344,40 zł basket
kolejne stanowisko 100,00 zł 123,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Środki Trwałe DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko 150,00 zł 184,50 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
bez limitu środków trwałych / 1 firma / 1 stanowisko 280,00 zł 344,40 zł basket
kolejne stanowisko 150,00 zł 184,50 zł basket