icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Aktualizacja programu Kadry, Płace i ZUS PRO na 2024 rok

 

Udostępniamy aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO w wersji 9.24.x.x, gotową do pracy w 2024 roku. Zawiera ona niezbędne zmienne finansowe, które umożliwią obliczenie płac za grudzień 2023 r. wypłacanych w styczniu 2024 r., nowe wzory deklaracji PIT-8AR i PIT-4R oraz zautomatyzowano proces rozliczeń PIT-11 i IFT-1/1R. 

Nowości: 

1. Automatyzacja procesu rozliczenia PIT-11 i IFT-1/1R przy współpracy z modułem E-Deklaracje Zbiorcze: 
- zbiorcza wysyłka e-deklaracji PIT-11 i IFT-1/1R do urzędu skarbowego,
- podpis danymi autoryzującymi lub certyfikatem kwalifikowanym,
- automatyczne wczytanie numeru referencyjnego z UPO do każdej deklaracji,
- zbiorcza wysyłka zaszyfrowanego pliku pdf deklaracji na email pracownika.

Obejrzyj film 

2. Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2023 oraz od 01.01.2024r. a także od 01.07.2024r. w zakresie zmiennych których wartość jest znana na moment wydania wersji.

3. Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej od 01.01.2024r. oraz od 01.07.2024r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia.

4. Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej od 01.01.2024r. oraz od 01.07.2024r. 

5. Przygotowano daty świąt ustawowych obowiązujących w 2024r.

6. Nowy formularz deklaracji PIT-4R v13 (obowiązującej za 2023) w formie wydruku oraz eksportów do plików DEK (do modułu Zbiorczych e-Deklaracji) oraz do pliku XML (wczytania na stronie internetowej e-deklaracji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów). 

7. Nowy formularz deklaracji PIT-8AR v13 (obowiązującej za 2023) w formie wydruku oraz eksportów do plików DEK (do modułu Zbiorczych e-Deklaracji) oraz do pliku XML (wczytania na stronie internetowej e-deklaracji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów). 

8. W wydrukach ‘Ewidencji czasu pracy’ dopisano oznaczenia urlopów macierzyńskich / rodzicielskich wprowadzonych w roku 2023.

9. W nagłówkach wydruków list obecności oznaczonych jako ‘… notatki’ dodano oznaczenie ewidencja, przyjmując nazwy tych wydruków jako ‘Lista obecności i ewidencja czasu pracy za…’

10. Nowa zmienna finansowa ‘Procent wynagrodzenia płatnika - terminowa płatność PIT’ dostępne w Grupie zmiennych ‘Podatki’, która odpowiada za współczynnik (obecnie w roku 2023 wynosi 0,6%) służący do naliczenia wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku (PIT-8AR) albo zaliczki na podatek (PIT4R) wykazywanych na tych deklaracjach. 

11. Wprowadzono blokadę rejestracji nieobecności urlopowej za rok (nowy rok) w sytuacji gdy w programie nie naliczono urlopu należnego pracownikowi za dany rok.

12. Dodano możliwość zbiorczego (dla wielu osób / dla grupy / dla Wszystkich) usuwania składnika płacowego przypisanego do pracowników w siatce płac pracowników – oknie:  Płace / Definiowanie / Płace pracownika. 

13. Zróżnicowano skutek uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ przy naliczeniu wartości składnika ‘Podstawa Średnia CHOROBA’ oraz przy wykazywaniu kwot i danych na ‘Raporcie do ZUS Z-03’. W przypadku występowania w tym samym miesiącu nieobecności (jak choroby, opieki, inne usprawiedliwione nieobecności) skutkujących uzupełnianiem wartości składników płacowych przyjmowanych do wyliczenia ‘Podstawa Średnia CHOROBA’, także wynagrodzenie z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ jest przyjmowane za taki miesiąc w wartości po uzupełnieniu. Natomiast w przypadku braku nieobecności skutkujących uzupełnianiem wynagrodzenia z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ jest przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej przy naliczeniu wartości składnika ‘Podstawa Średnia CHOROBA’ oraz przy wykazywaniu kwot i danych na ‘Raporcie do ZUS Z-03’.

Zmiany:

1. Doprecyzowano treść komunikatu wyświetlanego przy braku przypisanego kalendarza.

2. Zoptymalizowano dodawanie kolejnego wpisu o dochodzie dla ‘Właściciela’ / ‘Wspólnika’ w oknie: ‘Płace’ / ‘Przedsiębiorcy – przychody’ w taki sposób, że program podpowiada dodanie wpisu dotyczącego najstarszego miesiąca w określonym roku dla którego to miesiąca nie zanotowano danych o dochodzie / przychodzie.

3. Zmienono formularz zaświadczenia dla zleceniobiorców (osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej), w taki sposób żeby zbliżyć go do formatu zaświadczenia o dochodach Brutto / Netto z umów o pracę, przy czym oznaczenie umowy cywilnej / umów cywilnych dla których wykonywane jest zaświadczenia należy podać w oknie dialogowym dotyczącym uwag, wywoływanym w trakcie generowania zaświadczenia.

4. Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia za ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu występuje inna nieobecności o charakterze ‘Urlop okolicznościowy’ (opieka z 188 kp  i inne) skutkująca naliczeniem wynagrodzenia także z tego tytułu. 

5. Rozwiązano możliwość wystąpienia problemu przy naliczeniu składki zdrowotnej z tytułu umowy autorskiej (z uwagi na 50% koszty uzysku) związanego z uwzględnieniem zasad liczenia tej składki wg przepisów z 2021 roku.

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników wersji 9.23.x.x w okresie ważności aktualnie posiadanej licencji do programu.

Dla użytkowników, którym licencja do programu wygasła, aktualizacja jest płatna wg poniższego cennika. 

Cennik aktualizacji dla firm

Kadry, Płace i ZUS PRO Roczny abonament na aktualizacje __________ do 5 stanowisk  
do 10 pracowników / 1 firma 390,00 zł 479,70 zł basket
do 10 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze 640,00 zł 787,20 zł basket
do 20 pracowników / 1 firma 490,00 zł 602,70 zł basket
do 20 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze 740,00 zł 910,20 zł basket
do 50 pracowników / 1 firma 650,00 zł 799,50 zł basket
do 50 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze 900,00 zł 1 107,00 zł basket
do 100 pracowników / 1 firma 1 090,00 zł 1 340,70 zł basket
do 100 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze 1 340,00 zł 1 648,20 zł basket
do 200 pracowników / 1 firma 1 590,00 zł 1 955,70 zł basket
do 200 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze 1 840,00 zł 2 263,20 zł basket
do 500 pracowników / 1 firma 2 190,00 zł 2 693,70 zł basket
do 500 pracowników / 1 firma + e-Deklaracje zbiorcze 2 440,00 zł 3 001,20 zł basket
bez limitu pracowników / 1 firma     phone
Dodatek: e-Deklaracje Zbiorcze - 1 firma/ 3 stanowiska 250,00 zł 307,50 zł basket

 

Cennik aktualizacji dla biur rachunkowych

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO RACHUNKOWE Roczny abonament na aktualizacje _________ do 20 stanowisk  
do 10 pracowników / do 50 firm 590,00 zł 725,70 zł basket
do 10 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 940,00 zł 1 156,20 zł basket
do 10 pracowników / do 500 firm 790,00 zł 971,70 zł basket
do 10 pracowników / 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 140,00 zł 1 402,20 zł basket
do 20 pracowników / do 50 firm 790,00 zł 971,70 zł basket
do 20 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 140,00 zł 1 402,20 zł basket
do 20 pracowników / do 500 firm 890,00 zł 1 094,70 zł basket
do 20 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 240,00 zł 1 525,20 zł basket
do 50 pracowników / do 50 firm 890,00 zł 1 094,70 zł basket
do 50 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 240,00 zł 1 525,20 zł basket
do 50 pracowników / do 500 firm 1 090,00 zł 1 340,70 zł basket
do 50 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 440,00 zł 1 771,20 zł basket
do 100 pracowników / 50 firm 1 190,00 zł 1 463,70 zł basket
do 100 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 540,00 zł 1 894,20 zł basket
do 100 pracowników / 500 firm 1 390,00 zł 1 709,70 zł basket
do 100 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 740,00 zł 2 140,20 zł basket
do 200 pracowników / 50 firm 1 990,00 zł 2 447,70 zł basket
do 200 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 2 340,00 zł 2 878,20 zł basket
do 200 pracowników / 500 firm 2 190,00 zł 2 693,70 zł basket
do 200 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 2 540,00 zł 3 124,20 zł basket
do 500 pracowników / 50 firm 3 390,00 zł 4 169,70 zł basket
do 500 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 3 740,00 zł 4 600,20 zł basket
do 500 pracowników / 500 firm 3 790,00 zł 4 661,70 zł basket
do 500 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 4 140,00 zł 5 092,20 zł basket
bez limitu pracowników / bez limitu firm     phone
Dodatek: e-Deklaracje Zbiorcze - wiele firm/ 3 stanowiska 350,00 zł 430,50 zł basket