icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

DGCS ERP


O systemie

Korzyści

Moduły

Cennik

Technologia

 


 

Biznesmen ERP

Jest to zintegrowany system służący do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem.
ERP, z ang. Enterprise Resource Planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) wspomaga wszystkie podstawowe funkcje zarządzania w firmie: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. System Biznesmen ERP oparty jest na centralnej bazie danych, z którą poszczególne moduły wymieniają informacje – co w znaczny sposób ułatwia dostęp do informacji każdej komórce w firmie, która jej potrzebuje. Wpływa to na poprawę komunikacji w przedsiębiorstwie i na funkcjonowanie systemu zarządzania jako całości. Celem wprowadzenia systemu Biznesmen ERP jest powiązanie, poprzez przepływ i przetwarzanie informacji, wszelkich czynności realizowanych w przedsiębiorstwie, takich jak: marketing, planowanie finansowe, planowanie produkcji, sprzedaż, obsługa działu kadr oraz wykonywanie operacji płacowych i finansowo-księgowych. 
 
Biznesmen ERP może być efektywnie wykorzystywany w każdym przedsiębiorstwie o dowolnym profilu działalności i wielkości.
Dzięki najnowszym technologiom, na których system jest oparty, istnieje możliwość dostosowania funkcjonalności programu do każdej organizacji, spełniając określone wymagania i potrzeby. Aplikacja przygotowana z myślą o specyfice konkretnej firmy pozwoli w maksymalnym stopniu usprawnić jej funkcjonowanie. Pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów firmy oraz uporządkowanie wszystkich procesów biznesowych w niej zachodzących. 
Wdrożenie systemu Biznesmen ERP - nowoczesnego rozwiązania spełniającego normy efektywnościowe i jakościowe przedsiębiorstwa, z pewnością pozwoli każdej firmie utrzymać status nowoczesnej jednostki gospodarczej, w której racjonalne i kontrolowane zarządzanie procesami biznesowymi jest na najwyższym poziomie zarówno technologicznym, jak i jakościowym.