icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Automatyzacja procesu rozliczenia PIT-4r, PIT-11 i IFT-1/1R w systemie Kadry, Płace i ZUS PRO w 2024 r.

 

Z początkiem każdego roku płatnicy PIT zatrudniający pracowników zobowiązani są do sporządzenia deklaracji PIT-4r, PIT-11 i IFT-1 oraz przesłania ich do urzędu skarbowego do 31 stycznia. Termin przekazania ich pracownikom upływa 29-02-2024 roku.

Oprogramowanie Kadry, Płace i ZUS PRO w wersji na 2024 rok kompleksowo automatyzuje ten proces, począwszy od sporządzenia e-deklaracji, a skończywszy na przesłaniu jej na adres e-mail pracownika w formie zaszyfrowanego hasłem pliku pdf.

Zbiorcza wysyłka e-deklaracji do urzędu skarbowego

Po wygenerowaniu z programu Kadry, Płace i ZUS PRO e-deklaracji PIT-11 lub IFT-1/1R wszystkim pracownikom, zostaną one automatycznie przekazane do modułu e-Deklaracje Zbiorcze do okna „Przygotowane e-deklaracje do wysłania”. Przed wysyłką do urzędu skarbowego można w nim je zweryfikować, podglądając na ekranie ich wydruk.

Podpis danymi autoryzującymi lub certyfikatem kwalifikowanym

Wysyłane e-deklaracje można podpisać danymi autoryzującymi lub certyfikatem kwalifikowanym. Po zaznaczeniu przez użytkownika pozycji do wysłania system sprawdza, czy wszystkie te e-deklaracje pochodzą z jednej firmy/działalności (bazy danych) i sprawdza, czy w wygenerowanych plikach jest ustawiony znacznik, że podatnik jest osobą fizyczną lub prawną. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to jest wyświetlane dodatkowe pytanie, jakiego podpisu użyć: certyfikat kwalifikowany czy dane autoryzujące. W zależności od wybranej opcji e-deklaracje zostaną w ten właśnie sposób podpisane i wysłane do serwerów Ministerstwa Finansów.

Automatyczne wczytanie numeru referencyjnego z UPO do każdej deklaracji

Wysłane e-deklaracje widoczne będą w oknie „Kartoteka wysłanych e-deklaracji”, w którym dla każdej z nich można zbiorczo pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru UPO wraz z numerem referencyjnym, który zapisze się w bazie danych i wypełni pole nr 2 (Nr referencyjny) na formularzu PIT-4r, PIT-11 i IFT-1/1R.

Zbiorcza wysyłka zaszyfrowanego pliku pdf deklaracji na email pracownika

Każdą wysłaną e-deklarację do urzędu skarbowego można obejrzeć, wydrukować oraz wysłać jednym kliknięciem do wszystkich pracowników.

Po wybraniu opcji „Wyślij pracownikowi wybraną e-deklarację” otworzy się okno z:

•         wypełnionym e-mailem pracownika odczytanym z bazy danych wybranej deklaracji,

•         tematem i treścią wiadomości odczytanych z ustawień lokalnych konkretnego stanowiska,

•         załącznikiem PDF wybranej e-deklaracji z numerem referencyjnym, zaszyfrowanym hasłem np. nr pesel pracownika.

Po zaakceptowaniu wyświetlonych danych system dokona wysyłki e-mail. Jeżeli użytkownik zmodyfikuje temat lub treść wiadomości, to ta wiadomość będzie wysłana z tymi modyfikacjami.

 

Zaktualizuj  e-Deklaracje zbiorcze i JPK aby móc korzystać z powyższej funkcjonalności.