icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Artykuły

Wejście w życie KSeF przełożone!

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur został przesunięty i na pewno nie będzie go w 2024 roku. Jak dotąd nie jest znany nowy termin obowiązywania go.

DGCS System przygotowany na wymianę danych z KSeF

Opublikowaliśmy nową wersję oprogramowania DGCS System o numerze 24.00, która została przygotowana na wymianę danych z Krajowym Systemem e-Faktur.

Aktualizacja programu Kadry, Płace i ZUS PRO na 2024 rok

Udostępniamy aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO w wersji 9.24.x.x, gotową do pracy w 2024 roku. Zawiera ona niezbędne zmienne finansowe, które umożliwią obliczenie płac za grudzień 2023 r. wypłacanych w styczniu 2024 r., nowe wzory deklaracji PIT-8AR i PIT-4R oraz zautomatyzowano proces rozliczeń PIT-11 i IFT-1/1R.

Automatyzacja procesu rozliczenia PIT-4r, PIT-11 i IFT-1/1R w systemie Kadry, Płace i ZUS PRO w 2024 r.

Z początkiem każdego roku płatnicy PIT zatrudniający pracowników zobowiązani są do sporządzenia deklaracji PIT-4r, PIT-11 i IFT-1 oraz przesłania ich do urzędu skarbowego do 31 stycznia. Termin przekazania ich pracownikom upływa 29-02-2024 roku.

Zadbaj o zabezpieczenie Twojej bazy danych

Przeglądając różne media napotykamy na publikacje dotyczące zabezpieczania danych w firmach m.in. o tym, że z każdej strony jesteśmy narażeni na ataki hakerów, awarie sprzętu komputerowego i inne przypadki losowe, a co za tym idzie utratę danych i wysokie koszty ich odzyskania.

Nowość w ofercie! Księguj samodzielnie ze wsparciem eksperta księgowego

Od 1 września wprowadzamy do naszej oferty rozwiązanie dedykowane dla małego biznesu pt. "Księguj samodzielnie". Zawiera ono oprogramowanie DGCS Biznesmen do fakturowania lub gospodarki magazynowej oraz do księgowości, wraz z usługą wsparcia eksperta księgowego. Kierujemy je do właścicieli firm, którzy przy użyciu naszych programów chcą samodzielnie prowadzić księgowość, wystawiać faktury, kontrolować stan magazynu, a w razie wątpliwości mieć możliwość konsultacji księgowej z naszym doświadczonym ekspertem.

Porady prawnopodatkowe online - nowa usługa

Z dniem 1 marca 2022 r. wprowadziliśmy do oferty nową usługę: "Porady prawnopodatkowe online". Jest ona skierowana do wszystkich firm, które potrzebują porady prawnopodatkowej. Wystarczy, że wypełnisz formularz wyceny a nasi prawnicy udzielą Państwu odpowiedzi.

Nowe Kadry, Płace i ZUS PRO 9.11.4.21 – wersja umożliwiająca stosowanie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.

Największą zmianą w nowej wersji jest wprowadzenie funkcjonalności dotyczącej przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek, co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022r. Funkcjonalność związana jest z naliczaniem zaliczki na podatek w roku 2022 z tytułu umowy o pracę albo z umowy zlecenia w kwocie przychodu do 12.800 zł. Ponadto wersja ta zawiera cały szereg dalszych zmian związanych zarówno z Polskim Ładem jak i innymi zagadnieniami.

Unijny Pakiet Mobilności 2022 - zmiany w wynagradzaniu kierowców

Od 2 lutego 2022 roku zacznie obowiązywać kolejna część zmian w ramach Pakietu mobilności dla firm transportowych. Kierowcy realizujący przewozy na terenie Unii Europejskiej będą musieli otrzymywać taką samą stawkę wynagrodzenia jaką otrzymuje kierowca kraju, w którym wykonują usługę. Ich pensja będzie odtąd obliczana jak u pracowników delegowanych do pracy za granicę.

Polski Ład w systemach Biznesmen PRO

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ramach ustawy Polski Ład. Zawarte w nim zmiany dotkną wiele obszarów polskiej gospodarki. Sukcesywnie dostosowujemy nasze systemy, aby były one zgodne z nowymi wymaganiami.