icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

CRM - ZADANIA DGCS System


Najważniejsze możliwości:

 • Zadania
 • Kalendarz
 • Oferty
 • Rezerwacje
 • Kontrahenci
 • Komentarze
 • Analizy

Cena netto: 900,00 zł 720,00 zł Najniższa cena netto z 30 dni przed obniżką: 720,00 zł

CRM - ZADANIA DGCS System

CRM - ZADANIA DGCS System usprawni pracę Twojej firmy i organizację kontaktów z klientami – których chcesz pozyskać i z którymi masz już relacje. Dzięki CRM - ZADANIA nie zapomnisz o tym, co dla Twojej firmy ważne, o wykonaniu zadania dla danego klienta, umówionym spotkaniu czy rozmowie telefonicznej. 

Pracuj z klientami w jednym systemie i zawsze z aktualnymi danymi, przygotuj kompleksową ofertę, zarezerwuj towary i wyposażenie niezbędne do realizacji konkretnego zadania. 

Nie jest ważne, ilu masz pracowników, czy masz dział handlowy z prawdziwego zdarzenia czy jednoosobowo realizujesz sprzedaż, aby być krok przed konkurencją bądź perfekcyjnie zorganizowany. 

Zacznij budować nowoczesną firmę w oparciu o dobrze zorganizowaną sprzedaż, wszystko w jednym narzędziu!

Zadania
Przyśpiesz swoją sprzedaż,  pracuj efektywniej w zaplanowanych zadaniach. Po prostu zautomatyzuj rutynowe zadania.

- Tworzenie i przydzielanie zadań oraz delegowanie ich pracownikom, do wykonania w określonym czasie;
- Definiowanie zadań cyklicznych;
- Przypominanie o zbliżającym się terminie rozpoczęcia;
- Powiązania zadania z pracownikami, kontrahentami lub innymi zadaniami;
- Rezerwowanie towarów i zasobów firmy (np. pojazdy, urządzenia), niezbędnych do wykonania zadania;
- Współpraca zespołowa nad zadaniem, komentowanie w grupie osób powiązanych z zadaniem;
- Podpinanie plików np. zdjęcia, umowy, inne pliki tekstowe itp.;
- Nadawanie priorytetów, określanie statusów oraz stanu procentowego wykonania. 

Kontrahenci
W pracy z klientem nie ma nic cenniejszego ponad aktualną informacją o nim.
Zbierz wszystko w jednym miejscu i miej pod ręką wszystkie potrzebne informacje.

- Nadawanie statusów dla kontrahenta:

 •     wg typu klienta - standardowy, potencjalny lub utracony, 
 •     stopnia ważności - zwykły, ważny, bardzo ważny, 
 •     branży,
 •     sposobu pozyskania;

- Ewidencja danych kontaktowych i charakteryzujących pracowników kontrahenta;
- Wyszczególnienie rozbudowanych informacji przydatnych dla handlowców – preferowana forma i godzina kontaktu z kontrahentem;
- Przydzielanie opiekunów do kontrahenta, opiekuna głównego, dodatkowego i zastępczego;
- Dodawanie notatek do kartoteki kontrahenta;
- Podpinanie plików do kartoteki kontrahenta;
- Rejestracja zgód związanych z RODO;
- Zarządzanie polityką rabatową dla danego kontrahenta;
- Dodawanie wielu kont bankowych kontrahenta, po których będą oni rozpoznawani np. przy wprowadzaniu wyciągów bankowych;

Kalendarz
Integruj zadania Twojej firmy w jednym, spójnym kalendarzu. Trzymaj rękę na pulsie i monitoruj zadania pracowników.

- Przejrzysty widok kalendarza i zajętości poszczególnych dni, w układzie dziennym, tygodniowym i miesięcznym;
- Monitorowanie szczegółów zadań, edytowanie, usuwanie, dodawanie nowych terminów z poziomu Kalendarza;
- Prezentacja kalendarza wg typu kontaktu: zadanie, notatka, spotkanie, telefon;
- Prezentacja terminów wg stanu – niezakończone, zakończone, wszystkie.

Oferty
Nadaj nowy standard wystawiania oferty w Twojej firmie, zautomatyzuj ofertowanie i daj pracownikom więcej czasu na prawdziwe budowanie relacji z klientami.

- Przygotowywanie ofert dla klientów;
- Analiza wystawianych ofert w przedziale czasu;
- Edytowanie, usuwanie, drukowanie i wysyłanie ofert e-mailem do klienta;
- Realizowanie oferty w postaci wystawienia dowolnego typu dokumentu sprzedaży na jej podstawie. 

Rezerwacje
Optymalizuj czas wykorzystywania wyposażenia w firmie, ograniczaj do minimum okres bezczynności i całkowicie wyeliminuj konflikty dotyczące zbieżności dat planowanych rezerwacji.

- Dodawanie firmowego wyposażenia i oznaczanie go, jako dostępnego do rezerwacji;
- Planowanie i rezerwowanie zasobów dla konkretnych zadań;
- Kontrolowanie  dostępności zasobów w konkretnym wymiarze czasu;
- Elastyczne wyszukiwanie wyposażenia i zaplanowanych rezerwacji.

Analizy
Skończ z ręcznym wypełnianiem raportów i ciągłej aktualizacji arkuszy kalkulacyjnych. 
Skup się na wynikach bo po to jest CRM!
Zobacz aktualne i prawidłowe informacje dotyczące sprzedaży w przejrzysty, jasny sposób. 
Upewnij się, że Twoja firma realizuje założone cele sprzedażowe dzięki szczegółowym raportom. Realnie wykorzystaj dane, aby jeszcze wznieść sprzedaż na wyższy poziom.
- Raporty i zestawienia prezentujące informacje o rozrachunkach z kontrahentami, przychodach ze sprzedaży do kontrahentów w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Komentarze 
Usprawnij współpracę między pracownikami przy realizacji konkretnego zadania. Dodawaj komentarze i zapisuj istotne informacje o postępie wykonania zadań.
- Dodawanie i wysyłanie komentarzy dotyczących zadania, do wykonawcy i pracowników, którzy są z nim powiązani z realizacją danego zadania. 

Integracje
Korzystaj z pełnej funkcjonalności CRM dzięki integracji z modułem sprzedażowym Magazyn DGCS System, która umożliwi m.in.: 
- pracę na wspólnych kartotekach kontrahentów, towarów i usług;
- wystawianie dokumentów handlowych na podstawie złożonych ofert;
- analizowanie danych poprzez dostęp do bieżącej bazy. 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
1 firma / 3 stanowiska 900,00 zł 720,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 720,00 zł 1 107,00 zł 885,60 zł Najniższa cena z 30 dni: 885,60 zł basket
kolejne stanowisko 250,00 zł 200,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 200,00 zł 307,50 zł 246,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 246,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto