icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych)


Cena netto: 600,00 zł

Dodatek ten wprowadza zaawansowaną funkcjonalność w DGCS System pozwalającą na bieżące porządkowanie, dbanie o ład i przejrzystość wprowadzanych do systemu informacji. W programie wykorzystywanym w firmie (niezależnie od jej wielkości) ważna jest możliwość korygowania dokumentów i danych wprowadzonych do systemu, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo i stabilność rozwiązania.

Indeks towarowy to unikalne pole w systemie. Zdarza się, że w trakcie pracy z programem konieczna jest zmiana nazwy danego indeksu towaru czy usługi. W tradycyjnym rozwiązaniu użytkownik jest zmuszony do usunięcia (ukrycia) kartoteki towaru z programu, tracąc jednocześnie w takiej sytuacji pełną historię związaną z danym indeksem. Dzięki wykorzystaniu modułu porządkowania danych użytkownik może w dowolnym czasie aktualizować bazę kartotek towarowych, bez konieczności ich usuwania, a zmiana jest zastosowana w czasie rzeczywistym i dotyczy również zmiany indeksu na wszystkich dokumentach, które zostały już wystawione w systemie.

Główne funkcje:

  • Modyfikacja indeksu;
  • Scalanie indeksów.

DGCS System Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) –  zaawansowana funkcjonalność pozwalająca na bieżące porządkowanie, dbanie o ład i przejrzystość wprowadzanych do systemu informacji.

System ERP to przede wszystkim inwestycja, która ma za zadanie pracować w firmie kilkanaście lat, dlatego tak ważna jest możliwość korygowania dokumentów i danych wprowadzonych do systemu, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo i stabilność rozwiązania.

Indeks towarowy to unikalna nazwa w systemie, zdarza się, ze w trakcie pracy z programem jest konieczna zmiana nazwy danego indeksu towaru czy usługi. W tradycyjnym rozwiązaniu użytkownik jest zmuszony do usunięcia kartoteki towaru z programu, tracąc jednocześnie w takiej sytuacji pełną historię związaną z danym indeksem. Dzięki wykorzystaniu modułu porządkowania danych użytkownik może w dowolnym czasie aktualizować bazę kartotek towarowych, bez konieczności ich usuwania, a zmiana jest zastosowana w czasie rzeczywistym i dotyczy również zmiany indeksu na wszystkich dokumentach, które zostały już wystawione w systemie.

Główne funkcje:

  • modyfikacja nazwy indeksu;
  • scalanie indeksów.

Model sprzedaży:

Wersja abonamentowa, ważna przez okres obowiązywania abonamentu na DGCS System.

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) 600,00 zł 738,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) 300,00 zł 369,00 zł basket