icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych)


Cena netto: 500,00 zł 400,00 zł

Dodatek ten wprowadza zaawansowaną funkcjonalność w DGCS System pozwalającą na bieżące porządkowanie, dbanie o ład i przejrzystość wprowadzanych do systemu informacji. W programie wykorzystywanym w firmie (niezależnie od jej wielkości) ważna jest możliwość korygowania dokumentów i danych wprowadzonych do systemu, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo i stabilność rozwiązania.

Indeks towarowy to unikalne pole w systemie. Zdarza się, że w trakcie pracy z programem konieczna jest zmiana nazwy danego indeksu towaru czy usługi. W tradycyjnym rozwiązaniu użytkownik jest zmuszony do usunięcia (ukrycia) kartoteki towaru z programu, tracąc jednocześnie w takiej sytuacji pełną historię związaną z danym indeksem. Dzięki wykorzystaniu modułu porządkowania danych użytkownik może w dowolnym czasie aktualizować bazę kartotek towarowych, bez konieczności ich usuwania, a zmiana jest zastosowana w czasie rzeczywistym i dotyczy również zmiany indeksu na wszystkich dokumentach, które zostały już wystawione w systemie.

Główne funkcje:

  • Modyfikacja indeksu;
  • Scalanie indeksów.

DGCS System Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) –  zaawansowana funkcjonalność pozwalająca na bieżące porządkowanie, dbanie o ład i przejrzystość wprowadzanych do systemu informacji.

System ERP to przede wszystkim inwestycja, która ma za zadanie pracować w firmie kilkanaście lat, dlatego tak ważna jest możliwość korygowania dokumentów i danych wprowadzonych do systemu, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo i stabilność rozwiązania.

Indeks towarowy to unikalna nazwa w systemie, zdarza się, ze w trakcie pracy z programem jest konieczna zmiana nazwy danego indeksu towaru czy usługi. W tradycyjnym rozwiązaniu użytkownik jest zmuszony do usunięcia kartoteki towaru z programu, tracąc jednocześnie w takiej sytuacji pełną historię związaną z danym indeksem. Dzięki wykorzystaniu modułu porządkowania danych użytkownik może w dowolnym czasie aktualizować bazę kartotek towarowych, bez konieczności ich usuwania, a zmiana jest zastosowana w czasie rzeczywistym i dotyczy również zmiany indeksu na wszystkich dokumentach, które zostały już wystawione w systemie.

Główne funkcje:

  • modyfikacja nazwy indeksu;
  • scalanie indeksów.

Model sprzedaży:

Wersja abonamentowa, ważna przez okres obowiązywania abonamentu na DGCS System.

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) 1 000,00 zł 800,00 zł 1 230,00 zł 984,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) - aktualizacja 200,00 zł 246,00 zł basket