icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Synchronizator z Baselinker


Cena netto: 540,00 zł

Synchronizator z Baselinker

Moduł dodatkowy do programu Magazyn DGCS System pozwalający na synchronizację danych pomiędzy wskazanym sklepem internetowym BaseLinker a bazą danych programu Magazyn. Pozwala na łączenie z nieograniczoną ilością kont BaseLinker. Umożliwia automatyzację najczęściej wykonywanych czynności pomiędzy systemami tj. przenoszenie zamówień do systemu magazynowego oraz aktualizację cen i dostępności produktów po stronie BaseLinker na podstawie magazynu. Dane dotyczące synchronizacji zapisywane są w bazie danych programu magazyn lub przed każdym wywołaniem może się pojawić o nie pytanie. Synchronizacja odbywa się na żądanie operatora poprzez wywołanie pojedynczej pozycji z menu aplikacji Magazyn.

Moduł dodatkowy do programu Magazyn DGCS System pozwalający na synchronizację danych pomiędzy wskazanym sklepem internetowym BaseLinker a bazą danych programu Magazyn. Pozwala na łączenie z nieograniczoną ilością kont BaseLinker. Umożliwia automatyzację najczęściej wykonywanych czynności pomiędzy systemami tj. przenoszenie zamówień do systemu magazynowego oraz aktualizację cen i dostępności produktów po stronie BaseLinker na podstawie magazynu. Dane dotyczące synchronizacji zapisywane są w bazie danych programu magazyn lub przed każdym wywołaniem może się pojawić o nie pytanie. Synchronizacja odbywa się na żądanie operatora poprzez wywołanie pojedynczej pozycji z menu aplikacji Magazyn.

Zakres wymiany danych jest konfigurowany i zawiera:

Klienci – dane kupujących odczytane ze wszystkich formularzy dostawy zarejestrowanych na portalu Magento. Przed synchronizacją możemy wybrać, czy importujemy tylko klientów proszących o fakturę czy wszystkich.

Zamówienia – dane formularzy dostawy zawierające zestawienie zakupionych na aukcjach towarów/ usług. Zamówienia pojawiają się w kartotece zamówień. Posiadają dane kontrahenta, listę zamówionych towarów oraz pozycję wybranego sposobu dostawy wraz z jej kosztem.

Produkty – dane towarów widocznych w magazynie DGCS System z uwzględnieniem wskazanego cennika są synchronizowane ze wskazanym kontem BaseLinker. Dla istniejących już towarów w BaseLinker aktualizowana jest cenna zgodnie z cennikiem DGCS System oraz stan w danym magazynie.

Cennik – pobieranie danych na temat cen towarów w BaseLinker i ich zapis do cennika w magazynie.

Definicje towarów – napełnianie kartoteki towarowej danymi z BaseLinker.

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Synchronizator z Baselinker (dodatek do programu Magazyn dGCS System) 540,00 zł 664,20 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Synchronizator z Baselinker (dodatek do programu Magazyn dGCS SYSTEM) 540,00 zł 664,20 zł basket